PROJELER

Konu

[Avrupa Komisyonu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Programı - Erasmus programı kapsamında onaylanan Eğitim Tarihi üzerine profesyonel ve profesyonel olmayan tarihçiler için uluslararası bir web portalı / an international web portal for professional and non-professional historians, focusing on the History of Education, which was approved by the European Commission within the Lifelong Learning Programme - Erasmus program (http://www.historyonline.eu/)]

Konu

Eğitim tarihi kaynaklarının dijital ortama aktarılması

Konu

Irak örneğinde Osmanlı Oryantalizmi Tartışmalarının yeniden değerlendirilmesi