PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

BLUEANALYTICA/Blue Digital Focus projesi, denizcilik organizasyonlarının teknik yönetim, operasyon yönetimi, denetim yönetimi, eğitim ve personel yönetimi gibi odak faaliyetleri çerçevesinde özelleştirilmiş göstergeler üzerinden dijital olgunluk düzeylerini tahmin etmeye yönelik bir model ve yazılım geliştirilmektir. Mevcut dijital olgunluk yaklaşımları ile kıyaslandığında, genel bir yaklaşım yerine, Blue Digital Focus, denizcilik organizasyonlarına özgün olarak odak bir kapsam için tasarlanacaktır. Özellikle dönüşüm sürecinin ilk aşamalarında ihtiyaç duyulması öngörülen operasyonel unsurlara yönelik dönüşüm yol haritasını ortaya koyacaktır. Model, gelecek trendleri de göz önünde bulunduracak şekilde çözüm önerileri yapacaktır. Proje çerçevesinde geliştirilecek olan yazılımın saha uygulamaları armatörlük ve gemi işletmeciliği firmalarında gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar, gemi işletmeciliği organizasyonlarının dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulması öngörülen bilişim teknolojilerini adresleyecektir. Proje çerçevesinde, IMEAK DTO ve benzeri çatı kurumlar ile işbirliğine yönelik görüşmeler sürdürülmektedir. Sonuç olarak, proje denizcilik endüstrisinde dijital dönüşüm farkındalığının sağlamasının yanısıra, kısa ve orta dönemde üzerinde çalışılacak yazılım geliştirme araştırmalarını şekillendirecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede ticari ve askeri gemilere uygulanabilir, gemi makine dairesi ve yardımcı sistemlerinin simülasyonunu gerçekleştirebilecek yerli bir makine dairesi eğitim simülatörü ve her türlü geminin simülasyonunun yapılabilmesi için simülatör tasarım programı geliştirilmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

I GATS Projesinin amacı gemi platformunda personel hatalarından doğabilecek operasyonel problemleri en aza indirgemek için özgün bir insan güvenirliliği analiz ve takip sistemini bilgi tabanlı olarak geliştirmektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.