PROJELER

Konu

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER GENEL ARAŞTIRMA PROJESİ

Konu

Türk yaylı çalgılarından klasik kemençeye, kemençenin batıdaki muadili olan kemandaki değişim ve gelişim süreçlerinin uygulanması ve kemençe dörtlüsünün yapımı/icrası

Konu

fe gr

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Toplumların müziklerinin kültürel belleğe yerleşmesinde çalgıların yeri büyüktür ve bu çalgıların biçimleri toplumsal bellekte önemli bir yer tutar Armudî kemençe ele alındığında ise aynı formun ve yapının çeşitli komşu coğrafik bölgelerin müzik belleğinde çeşitli isimlerle yer ettiği görülmektedir Bu bildiride toplum belleğinde yer etmiş çalgı formları kemençe örneklemi üzerinden analiz edilecek çalgının Balkanlar ve Anadolu daki versiyonları ve toplum belleğindeki yerleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir

Konu

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Türk Makam Müziği öğretimi üzerine belgesell

Konu

TRT Müzik için 13 bölümlük Osmanlı padişahları ve dönemlerinde müzik çalışmalarını içeren belgesel