PROJELER

Konu

Kesme hızının kaya kesme performansına etkisinin taşınabilir doğrusal kesme seti ile araştırılması

Konu

Basyukarı Delme Makinelerinin (BDM) Performanslarının Tahmini Ve Optimizasyonu

Konu

Doğal Taş Madenciliğinde Kazı Mekanizasyonu

Konu

Çopur, H., Naghadehi, M.Z., “The Application of Novel Predictive Analytics Techniques to Performance Evaluation of Mechanized Tunneling in Hard Rock”. TÜBİTAK BİDEB 2221 Konuk Bilim Insanı Destekleme Programı, Proje No: 1059B211700275

Konu

Tünel delme makinelerinde oluşan titreşimlerin jeolojik-jeoteknik koşulların ve kazı performansının tahmininde kullanılması

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi-Maden Mühendisliği Bölümü tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİMADEN), Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) için RİSK REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI

Konu

F22D25B4C Pafta 516 Ada 1 Parsel’de bulunan Zin D Diamond Projesi Kapsamında Temel Kazısında Karşılaşılan Kireçtaşı’nın Kazılabilirliğinin İncelenmesi

Konu

Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı, Depo – Bakım Sahası ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat İşleri Projesi Kapsamında EPB TBM ile Yapılan Kazılarda Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak’ta Oluşan Arazi Deformasyonlarının İncelenmesi ve Alınması Gereken Önlemler

Konu

Avrupa 1 Bölge 2013 Yılı 5 Kısım Tünel İnşaatı İşi Kapsamında EPB TBM ile Yapılan Kazılarda 0 050 ve 0 130 km Arası Çınar 7 Sokak Deformasyonları Minimize Etmek İçin Alınması Gereken Önlemler

Konu

Büyükçekmece Atıksu Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı İşi Kapsamındaki Açık Kazılarda 0 370 ve 0 395 km Arasında Mimar Sinan Köprüsü Batı Yaya Yolu Altı Geçişinde Deformasyonları Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler

Konu

Investigations on the Hırdalan (Sulutepe), Hocahesen and Bibiheybet Waste Water Tunnels constructed by Piramida Tunel İnşaat MMC within the Scope of Azerbaijan Azersu Waste Water Tunnel Project

Konu

Endüstrinin bir problemini çözmek üzere yapılan inceleme

Konu

Endüstrinin bir problemini çözmek amacıyla yapılan inceleme

Konu

Doğaltaşların elmas boncuklu tel kesme ve büyük çaplı dairesel testereler (S/T) ile kesimi ve bu makinelerin kesim performansını etkileyen parametrelerin detaylıca araştırılması

Konu

Pasa Basınçlı Tünel Açma Makinelerinin (EPB TBM) Kazı Performanslarının Tahmini ve Optimizasyonu

Konu

Doğal Taşların Dokusal Özelliklerinin Kesilebilirliğe ve Kırılganlığa Etkisinin Araştırılması

Konu

Bazı Kayaçların Kesilebilirlik Özelliklerinin Araştırılarak Mekanize Kazı Makinelerinin Seçiminde Kullanılmak Üzere Taşınabilir Doğrusal Kaya Kesme Cihazının Geliştirilmesi

Konu

Zemin Şartlandırmanın EPB TBM Performanslarına Etkisi

Konu

Yeni bir taşınabilir doğrusal kazı setinin geliştirilmesi

Konu

Doğal Taş Madenciliğinde Kullanılan Zincirli Kesme Makinelerinin Kazı Performanslarının Optimizasyonu

Konu

Kayaçların Kırılganlığını Etkileyen Parametrelerin Kazı Mekaniği Bakımından İncelenmesi

Konu

Cuttability and Drillability Studies for Predicting Performance of Mechanical Miners in Hyperbaric Conditions of Deep Sea Mining

Konu

Roadheader Selection and Cuttability of Coal and Measure Stones of Polyak Eynez Enerji Madencilik A Ş Kınık Elmadere Köyü Coal Field

Konu

TBM Kullanılan Bazı Tünel Projelerinde Kayaç Kütlelerinin Aşındırıcılıklarının İncelenmesi ve Keski Tüketim Tahmin Modeli Geliştirilmesi

Konu

Rock Fragmentation and Cutting Technology