PROJELER

Konu

Eski buzul yerşekillerinin yaşlandırılması

Konu

Aktif TektonikPaleosismolojiKıyı Çizgisi DeğişimiKıyı Morfolojisi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Buzullar

Konu

Delice Vadisi’xxnde arkeoloji, jeoarkeoloji ve madencilik tarihinin gelişimi

Konu

Aladağlar ve Karanfil Dağları’xxnın buzul kronolojilerinin ortaya konması ve eski iklim modellerinin yapılması

Konu

Aktif Tektonik Paleosismoloji

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Tektonik ve İklimsel tehlikeler riskler

Konu

Buzul Jeomorfolojisi Paleoiklim Kozmojenik Yaşlandırma

Konu

Aktif Tektonik Paleosismoloji Ecemiş Fayı

Konu

3501 - Kariyer

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Nükleer Santral için yerseçimi

Konu

Aktif Tektonik Paleosismoloji Kıbrıs Adası

Konu

Neotektonik Kozmojenik Yaşlandırma OSL yaşlandırması

Konu

Diri Fayların Haritalanması ve Veritabanlarının oluşturulması

Konu

Güney Marmara Kıyılarının Kıyı Yer Şekillerii

Konu

Kuzey Anadolu Fayı nın depremselliği