PROJELER

Konu

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Türkiye Mekansal Strateji Planının çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi

Konu

İstanbul da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi

Konu

3 KÖY 3 MEYDAN 3 ÜNİVERSİTE FİKİR PROJESİİstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MSGSÜ Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık bölümleri ile İstanbul Beylikdüzü İlçe Belediyesi ortak çalışmasıyla Beylikdüzü İlçesine bağlı Gürpınar Kavaklı ve Yakuplu köy merkezlerinin düzenlenmesi amacıyla 15 04 2015 21 06 2015 tarihlerinde 3 Köy 3 Meydan 3 Üniversite Fikir Projesi düzenlenmiştir

Konu

İngiltere deki arazi kullanımının 1945 2007 yılları arasındaki tarihsel süreç içerisinde fonksyonlarına göre dağılımının belirlenmesi ve bu dağılımın hangi etkenler çerçevesinde değiştiğinin irdelenmesi

Konu

Kuzeybatı Avrupa bölgesinde mevcut toplu taşıma ağlarının uç noktalarında kalan bölgelerin yeni yöntem ve teknolojiler tram train akıllı ağ sistemleri vb ile ulaşım merkezlerine daha

Konu

Amerika Birleşik Devletlerinde başarılı kentsel koruma ve yenileme çalışmalarının araştırılması ve de bu çalışmalarda kullanılan planlama ve uygulama tekniklerinin derlenmesi