PROJELER

Konu

Hava Kirliliği

Konu

Hava Kirliliği

Konu

meteoroloji

Konu

fsdsdfdsfdsf

Konu

Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG)

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Havacılık gözlem rasatları yardımı ile meteorolojik verilerin kullanılarak havalimanı bazında sis hadisesinin analizi ve tahmin modeli

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hava Kalitesi

Konu

Bu projenin amacı Kağıthane bölgesinde SODAR (SOnic Detection And Ranging) sistemininproje süresince çalıştırılmasıyla elde edilecek rüzgar verilerini kullanarak rüzgarın düşeyprofilinin elde edilmesi ve bu veriler ile yine aynı bölgede ölçülmüş olan kirletici parametrelerive İstanbul’daki diğer istasyonlarda ölçülmüş olan kirletici parametreleri arasındaki ilişkiyiaçıklamaktır.Bu amaçla Kağıthane’de kirlilik parametreleri (PM10, CO, NO, NO2, NOX, SO2 ve 03) ,meteorolojik parametreler (sıcaklık, basınç, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü) ve SODAR cihazıyardımıyla da rüzgarın bileşenleri ve yönü çeşitli yüksekliklerde ölçülmüştür.Daha sonra, ölçülen bu parametrelerin istatistik analizleri, SODAR verileri ile çeşitli analiz vemodel çalıştırmaları yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde bölgede ölçülen hava kalitesiverilerinin genellikle yüksek değerlere sahip olduğu (Avrupa hava kalitesi yönetmeliğistandartlarını aştığı) ortaya konmuştur. Ayrıca yukarı seviye rüzgarların v bileşeni ile genelİstanbul günlük ortalama PM10 değerleri arasında 0.4’ün üzerinde korelasyon olduğugörülmüştür. Bu, bölgedeki PM10 değişimini tek başına açıklayamasa da, rüzgârın güneylibileşeninin PM10 değişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Konu

Hava kalitesi insan hayatının konforlu bir s¸ekilde devam edebilmesi ic¸in en o¨nemli parametredir. Bu proje kapsamında I·stanbul ili Kagˆıthane ilc¸esinde kirlilik parametreleri (PM10, CO, NO, NO2, NOX, SO2 ve 03) , meteorolojik parametreler (sıcaklık, basınc¸, bagˆıl nem, ru¨zgar hızı ve yo¨nu¨) ve SODAR cihazı yardımıyla da ru¨zgarın biles¸enleri ve yo¨nu¨ c¸es¸itli yu¨ksekliklerde o¨lc¸u¨lmu¨s¸tu¨r. Daha sonra o¨lc¸u¨len kirletici parametrelerinin, meteorolojik parametrelerin ve SODAR verilerinin analizi yapılmıs¸tır. SODAR verileri ile I·stanbul’daki tu¨m istasyonların PM10 verileri arasındaki ilis¸ki incelenmis¸tir. Belirlenen zamanlar ic¸in WRF-CHEM ve CHIMERE modelleri c¸alıs¸tırılmıs¸tır. Elde edilen sonuc¸lar, ulusal ve uluslararası etkinliklerde degˆerlendirilmis¸tir. Ayrıca proje, ES1303 kodlu ”Towards operational ground based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts (TOPROF)” bas¸lıklı COST aksiyonuna katılımı TU¨BI·TAK tarafından sagˆlanmıs¸tır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.