PROJELER

Konu

İstanbul ve komşusu olan şehirlerde endüstriyel tasarım ekosistemini güçlendirmek amacıyla IDEA4ISTANBUL ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve küresel ölçekte rekabetçi ürünlerin yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir. IDEA4ISTANBUL, imalat ve endüstriyel tasarım asındaki ilişkiyi güçlendirerek tasarımın ulusal ekonomiye katkısını artıracak bir vizyon sunmaktadır. Merkezin girişimciler, üniversite-sektör ilişkileri, yeni ürün ve hizmetler, gelecekteki yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları, yeni işbirlikleri ve organizasyon modelleri gibi birçok öğe üzerinde geniş bir etkiye sahip olması beklenmektedir.

Konu

İnsanların kullanımına yönelik tüm araçların insan vücut ölçülerine göre standardizasyonu sağlık ve ekonomi açısından gereklidir. Standardizasyon standartların belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı Türk insanının ayak karakteristiklerini belirlemek, standartları tanımlamak ve Türk ayak standardizasyonunu 3 ve 4 boyutlu teknolojik ölçüm metotları ile ortaya koymaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında uluslararası normları Türk insanının ayak ölçümleri karşılaştırabilecek uygulama sistemi geliştirilmesi önerilmekledir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Genelde Türkiye, özelde İstanbul bölgesinde KOBİ’lerin tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasına sağlayabilecek piyasa mekanizmaları etkili bir şekilde çalışmamaktadır. Bu proje, yenilik yapma ihtiyacında olup endüstriyel tasarımcılara nasıl ulaşacağını ve bir tasarım projesini nasıl yöneteceğini bilmeyen KOBİ’ler ile endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden mezun olmuş ve iş hayatına yeni başlamış tasarımcıların bir araya getirilmesine, böylece Türkiye'de KOBİ'lerin yakın olmadıkları bir rekabet unsuru olan endüstriyel tasarım ile tanışmalarını ve tasarımcılar ile çalışmayı deneyimlemelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projenin önerisi tasarımcı ihtiyacı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile iş arayan tasarımcıları buluşturmak, daha da önemlisi nitelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda eşleştirmektir. Sözü geçen eşleştirme için bir veritabanı oluşturulması, buna arayüz olarak bir web sitesi tasarlanması; tasarımcılara ve KOBİ'lere hitap edecek şekilde özelleştirilmesi ve konuda uzman danışmanlar gözetiminde eşleşmenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Eşleşme sonrasında önerilen pilot uygulama ile KOBİ’lerin endüstriyel tasarımcılarla çalışma sürecinin başarılı çıktılara yol açacak şekilde etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için bir model oluşturulması hedeflenmektedir.