PROJELER

Konu

İstanbul ve komşusu olan şehirlerde endüstriyel tasarım ekosistemini güçlendirmek amacıyla IDEA4ISTANBUL ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve küresel ölçekte rekabetçi ürünlerin yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir. IDEA4ISTANBUL, imalat ve endüstriyel tasarım asındaki ilişkiyi güçlendirerek tasarımın ulusal ekonomiye katkısını artıracak bir vizyon sunmaktadır. Merkezin girişimciler, üniversite-sektör ilişkileri, yeni ürün ve hizmetler, gelecekteki yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları, yeni işbirlikleri ve organizasyon modelleri gibi birçok öğe üzerinde geniş bir etkiye sahip olması beklenmektedir.

Konu

İnsanların kullanımına yönelik tüm araçların insan vücut ölçülerine göre standardizasyonu sağlık ve ekonomi açısından gereklidir. Standardizasyon standartların belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı Türk insanının ayak karakteristiklerini belirlemek, standartları tanımlamak ve Türk ayak standardizasyonunu 3 ve 4 boyutlu teknolojik ölçüm metotları ile ortaya koymaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında uluslararası normları Türk insanının ayak ölçümleri karşılaştırabilecek uygulama sistemi geliştirilmesi önerilmekledir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.