PROJELER

Konu

Proje ile farklı ülke üniversitelerindeki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin, evrensel tasarım konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve farkındalıkların artırılması amaçlanmaktadır. Mimarlık ve tasarım öğrencilerinin teorik olarak edindikleri evrensel tasarım prensiplerini CAD ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir yazılım geliştirilecek, bu yazılım, geleceğin tasarımcılarına artırılmış gerçeklik ile içselleştirebilecekleri bir deneyim ortamı sunacaktır. Projenin alan çalışmaları ortak ülkelerde yeralan, engelli ve engelsiz öğrencilerin birlikte kullandıkları ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilecektir. Bu yolla mimarlık ve tasarım öğrencilerinin herkes için yaşanabilir mekanlar tasarlamalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir