PROJELER

Konu

Türkiye'de sosyal bakım hizmetleri

Konu

Türkiye inşaat sektöründe işgücünün çalışma ve yaşam şartlarının çeşitli kaynaklardan derlenen ikincil veriler, TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi ile Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak sektörel, hanehalkı ve bireysel düzeylere incelenmesi mevzuat tetkiki mevcut durumu iyileştirecek politika önerileri getirilmesi.