PROJELER

Konu

Poly-(Methyl Methacrylate) (PMMA) yüksek sıcaklık dayanımı gösteren, geniş mekanik özelliği aralığına sahip ve yüksek mukavemet özellikleri gösteren termoplastik bir malzemedir. Bu üstün özellikleri sayesinde endüstriyel birçok alanda kullanım sağlanmaktadır. PMMA’nın üstün özelliklerinin geliştirilmesi ve arttırılması amacıyla Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) yöntemi ile sentezlenen PMMA polimerine “Çok Duvarlı Karbon Nanotüp, Kobalt Ferrit Nanopartiküller ve Manyetit Nanopartikülleri” gibi spesifik uygulamalarda kullanılabilecek güçlendirici etkisi olan nanopartiküller takviye edilmiştir.

Konu

Polimer kompozitlerin gelişimi farklı uygulama alanlarının oluşumunu sağlamıştır. Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) yöntemi ile üretilmiş canlı Poly(methl methacrylate) (PMMA) matrisli yapılar, havacılık ve uzay sektöründe kullanılan yeni nesil malzemelerdir. Bu proje kapsamında, hafif ve dayanıklı polimer kompozit malzemelerin üretilmesi ve hasar karşısındaki mekanik davranışlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında PMMA canlı polimer matrise eklenen partiküllerin, oluşan kompozit yapının, optik ve mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir.. Böylece, radyasyonu zırhlama kapasitesine sahip ve dış mekanik etkilere dayanıklı, özgün niteliklere sahip, kompozit zırh malzemesinin mekanik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Konu

Improvement of optoelectronic properties in ZnO doped by nanoparticals to use as electrode materials

Konu

Bu projede, PMMA(polimetilmetakrilat) ’xxnın elektriksel, termal ve mekanik özelliklerini geliştirmek için nano katkı maddesi olarak, çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT) kullanılacaktır. PMMA, Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) tekniğiyle üretilecektir. MWCNT takviyeli PMMA polimer nanocompozit yapının üretimi, ATRP yöntemi ile sağlanacaktır. MWCNT ise yerinde polimerizasyon metoduyla yapı içinde dağıtılacaktır. PMMA/MWCN nanokompozit üretimi için, kimyasallar argon ortamında tartılacak ve sentez aynı şekilde argon ortamında tamamlanacaktır. Polimer nanokompozit yapıya MWCN takviyesi ile karakteristik özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri incelemek için SEM, XRD, FTIR, TGA, Rochwell sertlik (M ölçek) ve basma testi, ultrasonik test ve gama geçirgenlik testi teknikleri uygulanacaktır. PMMA yapı içinde en uygun MWCNT konsantrasyonu belirlenecektir. Ulusal imkânlarla ATRP yöntemi ile üretilen canlı polimer nanokompozitin üretilmesi amaçlanmıştır. PMMA’nı, iyonizan radyasyon karşısındaki davranışları detaylı bir şekilde belirlenmiştir. PMMA/MWCNT polimer yapı, dış fiziksel etkenlere karşı kullanıma uygun şekilde geliştirilmektedir. Kontrollü polimerizasyon (Atom Transfer Radikal Polimerizasyon-ATRP) yöntemiyle PMMA yapının üretimi amacıyla, bu proje kapsamında, yeni ve hafif bir nanokompozit malzemenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın daha verimli ve etkin çalışmalarına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Konu

Tez Projesi, Doktora

Konu

Tez Projesi, Yüksek Lisans

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

115R017 nolu TÜBİTAK 1001 PMMA polimer sentezi

Konu

115R017 nolu TÜBİTAK 1001 PMMA polimer sentezi

Konu

Atom Transfer Radikal Polimerizasyon ATRP yöntemi ile üretilmiş canlı Poly methl methacrylate PMMA matrisli yapılar havacılık ve uzay sektöründe kullanılan malzemelerdir Hafif ve dayanıklı bu yeni nesil malzemeler uzun uçuşlara destek vermesinden dolayı Yüksek İrtifalı Uçak YİU ve Alçak Yörünge Uydularda AYU önümüzdeki yıllarda daha sık kullanılma potansiyeline sahiptir Bu projede hafif ve dayanıklı Kendini Çok Boyutlu Onarma KÇBO özelliğne sahip polimer matrisli nano kompozit malzemelerin üretilmesi ve özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir Bu malzemelerin YİU ve AYU lardaki kullanımı son yıllarda ilgi çekici hale gelmiştir Bu proje kapsamında KÇBO yeni bir nano kompozit üretmek amacıyla PMMA canlı polimer matris yapıya tantal volfram cobalt nikel demir nikel grafen içeren nanopartiküller eklenecektir PMMA canlı polimer matrise eklenen nanopartiküllerin tip ve miktarının oluşan nanokompozit yapının optik ve mekanik özelliklerine etkileri incelenecektir Böylece radyasyonu zırhlama kapasitesine sahip balistik ve dinamik yükleme koşullarına dayanıklı özgün niteliklere sahip nanokompozit zırh malzemesi geliştirilecektir Uzun uçuşlara destek verecek olan bu yeni KÇBO nanokompozit yapı servis süresi boyunca uzay atmosferindeki doğal radyasyon tiplerine maruz kalabileceğinden bu nanokompozit yapının iyonizan radyasyon karşısındaki davranışları detaylı bir şekilde belirlenecektir KÇBO nanokompozit yapının soğurduğu radyasyon sonucu tasarım parametrelerinin dışına çıkmasına engel olmak için iyonizan radyasyonu zırhlama görevi yapacak bu nanokompozitin üretim parametrelerine ilişkin ayrıntılar belirlenecektir

Konu

115R017 Nolu TÜBİTAK 1001 PMMA Polimer sentezi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Projeleri Link Projeleri Investigation of Electrical Properties of CIGS Thin Films Derived by Sol Gel Process

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Beta Işınları Karşısında CIGS İnce Filmlerin Davranışları

Konu

Elde edilen sonuçların ışığında aktif karbon ve modifiye bentonit kullanılarak selenyumun sulu ortamlardan eliminasyonuna ilişkin ileri bilgiler edinilebilmiştir Bu konu radyoaktif izleme tekniği bağlamında gerçeklenerek özgün şekilde gerçeklenmiştir Bunlardan ayrı olarak radyonüklitlerin selektif ayrılmasında orta yüksek düzey atıkların muamelesinde radyonüklitlerin saklanmasında yeraltı ve yerüstü sularından radyonüklitlerin konsantre edilmesinde uranyum maden atıklarından uranyum ve selenyumun uzaklaştırılmasında nükleer yakıt saklama havuzlarından bazı radyonüklitlerin uzaklaştırılmasında karışık atıkların ayrılmasında çevresel örneklerde radyonüklitlerin tayininde endüstriyel atıklardan ağır ve toksik metallerin ayrılmasında da kullanılabilecek detay bilgiler edinilebilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ BAP Doktora Tez Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ BAP Doktora Tez Projesi

Konu

Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen CIGS İnce Fim Güneş Pilleri ve CIGS İnce Fimin Radyasyon Karşısında Davranışları

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi13 Ocak 2015

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi

Konu

İTÜ BAP

Konu

MAG

Konu

Gözenekli Tungsten Oksit Filmlerin Hazırlanması ve Katı Elektrokromik Cihaz Tasarımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye Atom Enerji Kurumu TAEK Araştırma Projesi