PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada sentetik C S H ilavesi ve çimentonun belirli bir miktarının YFC ile ikameedilmesinin KYB lerin taze ve sertleşmiş halindeki mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisiincelenmiştir Bu amaçla 5 er karışımdan oluşan 2 grup toplamda 10 farklı karışımüretilmiştir Referans betonda kullanılan çimento miktarı 500 kg m3 40 azaltılıp yerinesırasıyla ağırlıkça 1 1 1 1 25 1 1 5 ve 1 2 oranlarında YFC ile ikame edilmiştir Daha sonrabu karışımlara bağlayıcı miktarın 2 si kadar sentetik C S H konulmuştur Karışımlar üzerinde kalıplara dökülmeden önce taze hal deneyi olarak yayılma çapı vesüresi V hunisi akış süresi hava içeriği birim ağırlık reometre ve ayrışma testleri yapılmıştır Kalıptan sökülen numunelere sürekli laboratuvar koşullarında hava kürü 7 gün ıslakçuvalaltında saklanmasının ardından laboratuvarda hava kürü sürekli 21 2oC kireçli suiçerisinde kür ve 3 farklı kimyasal kür uygulamasıyla birlikte toplamda 6 çeşit kür metoduuygulanmıştır Kimyasal kür olarak akrilik parafin ve reçine esaslı malzemeler numuneyüzeyine uygulandıktan sonra numuneler laboratuvar koşullarında saklanmıştır Betonnumuneler üzerinde basınç dayanımı yarma dayanımı iletkenlik ve kılcallık deneyleri harçnumuneler üzerinde ise rötre ağırlık kaybı eğilme dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiş elektron mikroskopu ESEM ile görüntülenmiştir Sentetik C S H ilavesinin taze betonun akıcılığına olumsuz etkisi nedeniyle karışıma süperakışkanlaştırıcı ilave edilmesi gerekmiştir Reometre deneyinde ölçülen moment ile dönmehızı arasındaki bağıntı ile viskozite katsayıları hesaplanmıştır Viskozite değeri su bağlayıcıoranının azalmasıyla artmıştır Sentetik C S H katkısının sertleşmiş betonun mekanik özelliklerini erken yaşlarda olumluyönde etkilerken ileri yaşlarda bu durumu koruyamadığı görülmüştür Basınç dayanımısonuçlarına göre yüksek fırın cürufunun optimum kullanım oranının 50 53 aralığına olduğugörülmüştür Etkinlik katsayıları Bolomey ve Feret denklemleri kullanılarak elde edilmiştir Sentetik C S H ın ise etkinlik değerine olumsuz etki yaptığı görülmüştür Kimyasal kür uygulamalarının kılcallık iletkenlik gibi deneylerde kür uygulanmayannumunelere göre olumlu etkileri görülmüştür Betonda YFC kullanılması sadece çimentolunumunelere oranla özdirenç değerlerini ilerleyen yaşlarda 5 7 kat daha fazla geliştirmiştir YFC miktarının artmasıyla numunelerin kılcallık katsayıları olumlu yönde azalmıştır