PROJELER

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Havza Yönetiminde yenilikçi yaklaşım

Konu

her 2 havzanın sektörel su tahsis planı hazırlanması konuludur.

Konu

Nehir Havza Yönetim Planı

Konu

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi

Konu

İklim değişikliğinin izlenmesi

Konu

İklim Değişikliğinin Türkiye Su Havzalarına Etkisinin Araştırılması

Konu

Meriç Ergene Susurluk ve Konya Kapalı Havzalarında Tehlikeli Madde Kirliliği Takip ve Kontrolüne İlişkin Bilgi Sistemi geliştirilmesi

Konu

Karadeniz Havzası Gözlem ve Araştırma Sistemi için kapasite oluşturma

Konu

SRTM verilerinin iyileştirilmesi

Konu

İstanbul'da ekosistem servislerini dikkate alan çok katılımlı şehir alanı biyosfer ağını kurmak

Konu

Dağcılık haritalarının tasarlanması

Konu

Güney Doğu Avrupa Mekansal veri altyapısının araştırılması

Konu

Güney Doğu Avrupa CBS Teknolojileri marketinin araştırılarak hacmin belirlenmesi ve bu kapsamda eksiklerin dokümante edilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.