PROJELER

Konu

Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme , Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, BGA lehim hataları, Örüntü tanıma, Derin öğrenme, Nesne sınıflama, Yapay sinir ağları,

Konu

Proje, makine öğrenmesi yöntemleri ile günümüz sağlık sorunlarından biri olan obezitenin tedavisinde kilo verme ve kilo koruma evresinde yaşanan yeme bozuklukları ve sonrasında kilo alma sorununun bilişsel sebebini beyin elektriksel aktivitesi değişimlerinden yola çıkarak tespit etmeyi amaçlayan, eğiticili öğrenme yöntemleri ile obez bireylerin diyet ile tedavisi sırasında başarıyı tahmin edecek yapay zekâ algoritmasını geliştirmeyi temel alan disiplinler arası, uygulama temelli bir araştırma projesidir.

Konu

Proje konusu PDB veri bankasından elde edilmiş protein yapılarının analizi ve bunlara en uygun öznitelik çıkartma boyut indirgeme ve sınıflama yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

MR X ışınlı CT ve USG görüntülerindeki farklı dokuların ayırdedilmesi sağlanmıştır

Konu

Medikal görüntülerdeki dokuların yapay sinir ağları kullanılarak bölütlenmesi ve sınıflandırılması yapılmıştır

Konu

Tek boyutlu ve iki boyutlu medikal işaretlerin bilgisayar destekli analizi ve işlenmesi

Konu

Fuzzy Bayes teknikleri kullanılarak EKG işaretlerindeki aritmiler sınıflandırılmıştır

Konu

Kameradan alınan görüntülerdeki objeler yapay sinir ağları kullanılarak sınıflandırılmıştır