PROJELER

Konu

Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanılması için doğal ve iler arıtma teknolojilerinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Venöz Dönüşe Implant Edilebilen Akıllı Prototip Kan Oksijenatörü üretimine uygun membranların üretimi

Konu

Bu çalışma evsel atıksuların arıtımında sıfır deşarj yaklaşımını sunmaktadır. Sıfır deşarj yaklaşımında, harici membran çıkış suyu sulama suyu olarak kullanılırken, granül çamurdan ve dolayısıyla membran reaktörün konsantre akımından elde edilen alginat benzeri ekzopolisakkarit de ticari olarak kullanılan alginatta benzer şekilde kullanılma potansiyeline sahip olacaktır.

Konu

Gerçek endüstriyel atıksu arıtan aerobik granüler aktif çamurun ürettiği hücredışı polimerik maddelerin özütlenmesi sonrasında kimyasal karakterizasyonları

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TÜBİTAK ARDEB ÇAYDAG 1001 Projesi Aerobik Granüler Aktif Çamur Teknolojisi ile Evsel Atıksuların Yerinde arıtımının irdelenmesi

Konu

Akdeniz havzasında bulunan ülkelerdeki Deri Üretim ve İşleme Faaliyetlerinden kaynaklanan organik madde ve krom bazli kirlilikle ilgili mevcut durum tespiti gelecek ahminleri kirlilik azaltımı için alınması gereken önlemler vb

Konu

PAU BAP Kurumsal Altyapı Destek Projesi Pamukkale Üniv Çevre Müh Blm bünyesinde Çevre Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarı nın kurulması ve donatılması odaklı proje

Konu

TUBİTAK ARDEB ÇAYDAG destekli Kariyer Projesi Aerobik Granüler Biyokütle eldesi ve bu teknoloji ile endüstriyel atıksuların arıtılabilirliğinin incelenmesi

Konu

İTÜ BAP Projesi Zeytinyağ üretiminden kaynaklanan atıksuların karakterizasyonu ve ileri oksidasyon yöntemleri ile kimyasal arıtılabilirliklerinin irdelenmesi

Konu

İSKİ İTÜ ortak projesi İSKİ nin mevcut ve yapılacak biyolojik AAT lerinde tasarım kriterleri açısından durum tespiti ve olası iyileştirme önerileri

Konu

EHCIP AB destekli proje Türkiye nin yüksek maliyetli çevre yatırım planları Nevşehir AAT Fizibilitesi

Konu

İTÜ Çevre Müh Blm ABET Akreditasyonuna hazırlık

Konu

İTÜ Doktora Tez Destek ITÜ BAP Projesi

Konu

Biyolojik Aşırı Fosfor Gideriminin Modellenmesinde Deneysel Esaslar

Konu

DPT destekli Merkez Lab Altyapı Projesi Pamukkale Üniversitesi Merkez Lab ın kurulumuna ve donatılmasına yönelik altyapı projesi