PROJELER

Konu

Radio frequency (RF) energy harvesting (EH) is a promising technology to be used to power the sensor and internet of things (IoT) nodes which need a low amount of transmit power. Moreover, it enables a battery-less solution as an advantage for green communication and replacement of batteries. The common EH models are simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) and wireless-powered (WP) communication. In SWIPT, the nodes concurrently harvest energy and process information from the incoming signal and then apply the harvested power for relaying the received signal. The common relaying techniques for EH in SWIPT are power-splitting (PS), time switching (TS), and ideal. However, in WP scheme, either a dedicated power beacon (PB) or external nodes transfer energy to the power-constraint nodes which harvest the emitted energy and then in the next time slots uses it to transmit their data to the destination.This project is divided into two phases as theoretical analysis of EH systems and experimental tests using EH kits. In the first phase of the project, closed-form analytical derivations for the desired RF EH systems will be derived. Moreover, bit error probability (BEP) and outage probability will be analytically calculated. Besides, theoretical derivation results will be provided for the different system parameters and are validated with Monte Carlo simulation method. In the second part of the project, results will be obtained via experimental tests of RF EH kits. Additionally, experiments will be considered for different test values.

Konu

Bu projede, kaskat sönümlemeli kanal varsayımı altında literatürde yer almayan işbirlikli haberleşme sistemleri incelenecek olup, alıcıda çeşitleme teknikleri olan maksimum oranda birleştirme (maximum ratio combining, MRC), eşit kazançta birleştirme (equal gain combining, EGC) ve/veya seçmeli birleştirme (selection combining, SC) kullanılacaktır. İşbirlikli iletim sistemine ek olarak, veri iletiminde iletimin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve dışardan herhangi bir kullanıcının verilere erişmesini engellemek amacıyla fiziksel katman güvenliği ya da iletişim sistemlerindeki frekans bandının azlığından kaynaklı mevcut spektrumun etkin kullanımını sağlamak amacıyla bilişsel radyo ağları (cognitive radio networks, CRN) üzerine çalışılacak, hata olasılığı/ kesinti olasılığı (outage probability, OP)/gizlilik kesinti olasılığı (secrecy outage probabiliy, SOP) hesaplamaları kapalı formda elde edilmeye çalışılacaktır.

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Bu proje, kendi kendini iyileştiren ağların (self-healing networks, SHN) çözümlerinin öğrenme davranışlarına odaklanmaktadır. Bu projede ele alınan temel konu, hücreler arası geçişlerde, servisin engellenmemesi ve kesintisiz haberleşmenin sağlanabilmesi için hücresel bir ağdaki yoğun kullanılan geçişlerin tespit edilmesiyle ilgili ağ paremetrelerinin dinamik olarak ayarlanmasıdır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ NOVATTO üzerinden TEYDEB Destekli Araştırma Projesi

Konu

İTÜ NOVATTO üzerinden SSB Destekli Araştırma Projesi YürütücüsüProje kapsamında birincil ve ikincil kullanıcıların olduğu tasarsız yapıdaki askeri ağlarda girişim etkilerinin baskılanması için girişim hizalama yöntemleri önerilmekte, başarım analizleri yapılmakta ve kavram kanıtı olarak gösterilmektedir.

Konu

İTÜ NOVATTO üzerinden TUSAŞ/TAI Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsüİnsansız hava araçlarının görüntü işleme destekli iniş yapabilmesi için algoritma geliştirilmiş ve performans analizleri yapılmıştır.

Konu

İTÜ NOVATTO üzerinden ASELSAN Destekli Araştırma Projesi YürütücüsüProje kapsamında birden fazla kullanıcının ortak bir erişim noktası ile haberleştiği senaryolarda yenilikçi dikgen olmayan çoklu erişim yöntemleri irdelenmektedir.

Konu

Teknoloji ve insan iletişiminin artmasıyla birlikte bilişim ve bilgi teknolojileri konusunda son yıllarda ciddi ilerlemeler yapılmıştır Bu proje ile bilgisayar mühendisliği bilişim alanında İstanbul Teknik Üniversitesi nin sahip olduğu insan kaynağı ve altyapısına yönelik kapasite ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerle birlikte yerel yetkinlik ve ihtiyaçları da dikkate alan beş yıllık bir Ar Ge strateji belgesinin hazırlanması hedeflenmektedir

Konu

Proje kapsamında 5G ve sonrası için mobil haberleşme ağlarında kullanılabilecek dalga şekli analizlerine ilişkin iş paketi yürütülmüş ve ayrıca tüm projenin koordinatörlüğü görevi üstlenilmiştir.

Konu

Arçelik AŞ ortaklığıyla yürütülen projenin hedefi duyma engellilere yardımcı olmak amacıyla ortamdaki tehlike ve uyarı seslerini algılayarak kullanıcıyı görsel olarak bilgilendiren yeni nesil bir TV ürünü ortaya koymaktır Tasarlanan algılayıcı ağı donanımı ile ortamdaki tehlike ve uyarı seslerinin birden fazla sayıda algılayıcı kullanarak algılanması ve sınıflandırımı amaçlanmaktadır Özgün işaret işleme algoritmaları geliştirilerek sesler için optimum ayırdedici öznitelikler belirlenmekte ve bu proje kapsamında hazırlanan veritabanı üstünde sınıflandırım gerçekleştirilmektedir

Konu

Projenin konusu yakalanma olasılığı düşük YOD radar işaretlerinin tespiti ve parametre kestirimi için uygun zaman frekans ve görüntü işleme teknikleri geliştirerek sayısal bir elektronik destek sistemi işaret işleme katının prototipini üretmek ve bu sayede milli savunma sanayisine teknoloji kazandırmaktır

Konu

Proje kapsamında çok bileşenli doğrusal ve karesel frekansla kiplenmiş işaretler için genelleştirilmiş zaman-bant genişliği çarpımına göre optimize edilmiş kısa süreli Fourier dönüşümü elde edilmiş ve bu formun ayrık evrimsel dönüşüme denk olduğu gösterilmiştir. Projenin ikinci bölümünde önerilen zaman-frekans gösteriminin yayılı izge haberleşmesi uygulamasında karışım çıkarıcı olarak uygulaması gerçeklenmiştir. Yüksek çözünürlüklü zaman-frekans algoritmalarının kullanıldığı bir çoğullama modeli ile zaman-frekans bölgesinin verimli kullanımına imkan tanıyan taşıyıcı işaretler oluşturulmuştur. Üçüncü kısımda kesirli Fourier dönüşümü tabanlı uyarlanır süzgeç tasarımı yapılmış ve aktif gürültü kontrolü uygulaması üzerinde karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Böylelikle kesirli Fourier bölgesinde uyarlanır süzgeçleme literatüre ilk olarak bu proje ile tanıtılmıştır. Ayrıca bu kapsamda kesirli Fourier dönüşümünün ayrık formu üzerine de çalışılmış ve özgün sonuçlara ulaşılmıştır. Son olarak zaman-frekans işaret işleme ile öznitelik vektörleri elde edilerek işaretlerin erişimi ve sınıflandırımı problemi ele alınmıştır. Proje kapsamında bir doktora ve yüksek lisans tezi tamamlanmış, bir kitap bölümü, indeksli dergilerde sekiz adet makale ve onbir adet konferans bildirisi yayınlanmıştır. Ayrıca proje yürütücüsü işaret işleme alanında saygın bir dergide özel sayı editörlüğü görevini paylaşmıştır. Bu proje “Proje Performans Ödülü” ile de ödüllendirilmiştir.

Konu

Çoklu-sensör yapısındaki bir kara mayını algılayıcısının geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesinde görev aldı. Öznitelik çıkarım teknikleri ile Neyman-Pearson kriteri ve bulanık mantık kullanarak mayın kararları verme üzerine çalıştı. Sensör tümleştiricinin oluşturulmasında sorumluluk üstlendi.

Konu

Mesafe ölçüm cihazları ve hedef aydınlatıcılar için yüksek dönüşüm verimine sahip göze zarar vermeyen ışın üreten optik parametrik osilatörler oluşturdu. Zamansal ve uzaysal ışın profilleri, kırınım ve kristaldeki emilimi hesaba katan sayısal modeller geliştirdi.