PROJELER

Konu

İstanbul Boğazı kuzey bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin kurulması, bu kapsamda sistemin 3. köprü (Y Sultan Selim) güzergahına uygulanması.

Konu

Bu proje Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenmektedir Tersanelerde ortaya çıkabilecek olan potansiyel risklere ait tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin olma olasılığı ile şiddetinin bir karar destek yöntemi ile hesaplanmasını içeren bir projedir Proje sonucunda ortaya konulacak olan bilgi tabanlı yazılım ile tersanelerde ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin önlenmesi amaçlanmaktadır

Konu

I GATS Projesinin amacı gemi platformunda personel hatalarından doğabilecek operasyonel problemleri en aza indirgemek için özgün bir insan güvenirliliği analiz ve takip sistemini bilgi tabanlı olarak geliştirmektir

Konu

Karadenize kıyıdaş ülke eğitim kurumları ile genç nesile denizi ve denizciliği sevdirmek yol göstermek denizciliği anlatmak ve bu kapsamda yöntemler geliştirmektir