PROJELER

Konu

Proje, 1980 sonrasında çok hızlı değişen ve dönüşen Türkiye yerleşim sistemini, günümüz kentsel alanlardaki yüksek eğitim ve işkolları “alanları”nın yapılanması ile birlikte inceleyerek; ilçe düzeyinden yerleşim sistemindeki hiyerarşileri ve ilişki biçimlerini etkileyen faktörleri, kentsel/bölgesel politika eylem ve araçlarıyla birlikte izleyerek tanımlamayı amaçlamaktadır.

Konu

PIVOT projesi şehir planlama alanında Küresel Güney olarak adlandırılan Avrupa dışındaki ülke ve şehirlerden seçilen beş örnek ülke için, şehirleşme yapısı, kentsel büyüme ve ortaya çıkan problemler ve çözümler, yenilikçi stratejiler ve önerileri ortak bir platformda tartışmaya açmayı planlamaktadır. Türkiye’nin kendine özgü şehirleşme yapısı, kentsel alan ve çeper için mekansal düzenlemeler ve mekansal planlama stratejileri ile bu platformda yer alması projeye önemli bir katkı sağlamaktadır. Proje aynı zamanda katılımcılar arasında akademik işbirliği ve iletişimi güçlendirerek, ortaklaşa yeni projeler geliştirebilmek için elverişli bir zemin hazırlamaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

HERALD şehirler için miras temelli bir kentsel planlama yaklaşımında öncelik verilmesi gereken konuları ve kavramlarıbelirlemek, alınacak dersler çıkartmak ve somut ve somut olmayan mirasın çeşitli yönlerini incelemek üzere geliştirilmiş bir projedir. HERALD ile şehirlerde miras temelli bir dirence odaklanan, uzun vadeli stratejik araştırma ortaklıkları için ulusal ve uluslararası araştırma gruplarının bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen çok çeşitli etkinliklerin amacı Türkiye ve Birleşik Krallık’taki akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin kültürel miras perspektifinden gelişmesi ve ilerlemesi noktasında geliştirilen yeni teori, strateji ve yöntemler ile uluslararası bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik etmektir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

3501 - Kariyer

Konu

kent istanbul

Konu

Yüzyılın Eşiğinde İstanbul Ekonomik Toplumsal ve Mekansal Dönüşümler