PROJELER

Konu

AB Erasmus+ EELISA Avrupa Üniversitesi Programı kapsamında; Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Türkiye) işbirliği dahilinde; Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören yapıların ve alanların yapay zeka yöntem ve uygulamaları yardımı ile iyileştirilmesi amacı doğrultusunda, yapay zeka destekli sismik güçlendirme ve yeniden yapılandırma yöntemlerinin çok disiplinli ve çok uluslu lisansüstü öğrenme ortamında araştırılarak ilgili strateji ve eylemlerin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

AB Erasmus+ EELISA Avrupa Üniversitesi Programı kapsamında; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Türkiye), Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya), Universitatea Politehnica din Bucure?ti (UPB, Romanya), Scuola Superiore Sant’Anna-Pisa (SSSA, İtalya) işbirliği dahilinde; döngüsel ekonomi alanının güncel gelişmelerini tanıtmak ve döngüsel ekonominin sosyal yurttaşlık bilincini genç kuşaklara oyun temelli etkinlikler üzerinden aşılamak amacıyla, tüketimin azaltımı (reduce), yeniden kullanma (reuse) ve geridönüşüm (recycle) konuları başta olmak üzere döngüsel ekonomi unsurlarının evrensel Ar-Ge ve gündelik yaşam pratikleri açılarından yansımaları ile oyun temelli öğrenme (game-based learning) ve tasarım yöntemlerinin araştırılarak uygulanması ve Avrupa çapında genç nesile aktarılması

Konu

AB Erasmus+ KA220 Stratejik Ortaklık Programı kapsamında; Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya), İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU), University of Bordeaux (UBx, Fransa), University of Miskolc (Macaristan), NOVA University of Lisbon (FCT NOVA, Portekiz), Technische Universität Darmstadt (TUDa, Almanya) ve University Politehnica of Bucharest (UPB, Romanya) ortaklığında; sosyo-sivil toplumla döngüsel çalışan yeni nesil profesyonelleri güçlendirmek üzere öğrencilerin buluşma noktası olarak döngüsel ve sosyo-medeni bir sistemle birlikte çalışan akademisyenleri ve disiplinler arası uzmanları bir araya getirme, toplum ve karar vericileri entegre etme

Konu

Proje, 1980 sonrasında çok hızlı değişen ve dönüşen Türkiye yerleşim sistemini, günümüz kentsel alanlardaki yüksek eğitim ve işkolları “alanları”nın yapılanması ile birlikte inceleyerek; ilçe düzeyinden yerleşim sistemindeki hiyerarşileri ve ilişki biçimlerini etkileyen faktörleri, kentsel/bölgesel politika eylem ve araçlarıyla birlikte izleyerek tanımlamayı amaçlamaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

PIVOT projesi şehir planlama alanında Küresel Güney olarak adlandırılan Avrupa dışındaki ülke ve şehirlerden seçilen beş örnek ülke için, şehirleşme yapısı, kentsel büyüme ve ortaya çıkan problemler ve çözümler, yenilikçi stratejiler ve önerileri ortak bir platformda tartışmaya açmayı planlamaktadır. Türkiye’nin kendine özgü şehirleşme yapısı, kentsel alan ve çeper için mekansal düzenlemeler ve mekansal planlama stratejileri ile bu platformda yer alması projeye önemli bir katkı sağlamaktadır. Proje aynı zamanda katılımcılar arasında akademik işbirliği ve iletişimi güçlendirerek, ortaklaşa yeni projeler geliştirebilmek için elverişli bir zemin hazırlamaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede, Ümraniye’nin şehirleşme süreci, demografik ve toplumsal yapısı, ekonomik dönüşüm süreçleri ve idarî gelişimini ele alınmaktadır. Kullanılan yöntem bütüncül bir bakışı mümkün kılmış ve Ümraniye hakkında elimizde olan ve daha önce yayınlara konu olmuş bilgilerin tekrar elden geçirilerek biraraya getirilmesiyle birlikte yeni verilerin ve özgün sonuçların da elde edilmesini sağlamıştır. Projeden elde edilen bulgular kitap olarak yayımlanmıştır.

Konu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü Proje, İstanbul metropoliten alanı ve tarihi kent merkezini oluşturan Fatih, Eyüp, Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinin bütüncül ve bütünleşik koruma anlayışı çerçevesinden, dört UNESCO Dünya Miras Alanı özelinde sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak ve kültürel miras koruma stratejilerini geliştirmek amacıyla 1 Kasım 2015- 31 Ağustos 2016 arasında gerçekleştirilmiştir. İstanbul'daki UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Kara Surları alanlarında saha araştırmaları, uzman çalıştayları, derinlemesine ve odak grup görüşmeleri üzerinden gerçekleştirilen proje sonucunda İstanbul metropoliten alan, dört tarihi merkez ve dört Dünya Miras Alanı için kültürel miras koruma stratejileri ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

3501 - Kariyer

Konu

European University Viadrina ile “Global Prayers: Redemption and Liberation in the City, A Transdisciplinary and Trans-Regional Research and Cultural Project” İstanbul araştırması: ? Mapping the changing political-cultural-religious landscape of Istanbul (Haziran-Aralık 2011) ? Re-negotiation of boundaries between Islam and the “modern” in perceptions of religious women in Istanbul (Haziran 2012- Nisan 2013)

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

kent istanbul