PROJELER

Konu

Çalışma kapsamında yürütülen bilgisayar destekli veri analizlerinin hesaplanmasına destek amacıyla İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi tarafından Proje No 36392 ile doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır