PROJELER

Konu

Ülkemizde dijital fabrikasyon araç ve ortamlarının teknolojik ilerlemeler ile giderek karmaşıklaşan mimari tasarım ve üretim süreçlerinin daha anlaşılabilir kontrol edilebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi noktalarındaki desteği araştırılmamış bir konudur Bu projenin temel amacı insan tasarımcı ile üretime dönük çalışan bilgisayar kontrollü makine arasındaki işbirliğinin tasarım eğitimine katkısını ulusal bağlamda araştırarak tanımlamaktır Araştırmadan elde edilecek verilerin ileriki projelerde geleceğe yönelik üretim teknolojileri ile bütünleşik bir hesaplamalı tasarım eğitimi projeksiyonu yapmak için kullanılması amaçlanmaktadır

Konu

Çalışma kapsamında yürütülen bilgisayar destekli veri analizlerinin hesaplanmasına destek amacıyla İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi tarafından Proje No 36392 ile doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır