EDİTÖRLÜK

İTÜ 9 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı
İTÜ, TÜRKİYE
Alpaslan Ekdal Editörlük Diğer Editörlüğü Editör
Advances in Water Quality Control
Scientific Research Publishing
KRANTZBERG GAİL,TANIK AYŞE GÜL,DO CARMO JOSE S ANTUNES,INDARTO ANTONİUS,EKDAL ALPASLAN
Alpaslan Ekdal Editörlük Kitap Editörlüğü Editör