PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje yüksek-frekanslı işlemlerin (HFT, high-frequency trading) piyasalar ve katılımcılar üzerindeki etkilerini bütüncül olarak analiz ederek detaylı bir HFT yönetim planı üretmeyi hedeflemektedir. HFT 2000’lerin başında belirip, son on yılda gelişmiş piyasalarda %30-75 arası pazar payı edinmiştir. 2014-2018 arasında gerçekleştirilen teknolojik dönüşümle, Borsa İstanbul (BIST) HFT’ye uygun hale gelmiş, HFT pazar payı %10 seviyelerine ulaşmıştır. Önümüzdeki birkaç yılda, teknoloji altyapılı gelişmiş piyasalardaki seviyelere yaklaşması çok muhtemeldir. Türkiye’deki pazar payının %25’e ulaşması dahi, HFT’nin yıllık 500-750 milyar TL’lik işlem hacmine, 2.5-3 trilyon TL’lik emir iletimine sahip olacağını gösterir. Bu aktivitenin piyasaları ve yatırımcıları nasıl etkilediğini anlayıp sürece dahil olmak oldukça önemlidir. Proje kapsamında dört ana noktadaki ihtiyaca yönelik özgün katkı sağlanması planlanmaktadır. - Uluslararası literatür ve uygulamada olmayan, çok boyutlu dahil olma içeren plan yönlü (policy-oriented) çıktılar - Uluslararası literatürde üzerine fikir birliği yapılamamış HFT etkileri araştırma alanlarında özgün bulgular - Türkiye finans piyasalarında beklenen hızlı HFT artışına yönelik fayda artırıcı öneriler - Diğer gelişmekte olan piyasalar için örnek nitelikte çıktılar

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.