İLETİŞİM

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Maslak 34469
eksi@itu.edu.tr