PROJELER

Konu

on yirmi yılda radyo pulsarı olarak davranmayan hatta X-ışınında yaydığı enerjiyavaşlamasından kaybettiği enerjiyi aşan genç nötron yıldızı aileleri keşfedilmiştir. Yaşları 10 3 -10 5 yıl aralığında olan bu genç nötron yıldızları kendi aralarında da çeşitlilik göstermekte, anormal X-ışını pulsarı (AXP), yumuşak gama ışını yineleyicisi (SGR), merkezi tıkız nesne (CCO) ve X-ışınında sönük izole nötron yıldızları (XDINS) olarak adlandırılmış aileler içinde yer almaktadır. Projede bu çeşitliliğin anlaşılması için kuramsal modellemeler ve gözlemsel analizler yapılacaktır.

Konu

Samanyolunda bulunan karadelik X ışın çiftlerinde karadelik eşlikçi yıldızdan gelen maddenin oluşturduğu bir gaz diskinden kütle aktarımı yapar Gözlemlenen X ışın spektrumu yumuşak ve sert dönemler gösterir Yumuşak dönemde spektrumu diskten çıkan düşük enerjili fotonlar domine ederken sert dönemde sıcak bir elektron plazmasında korona ters Compton saçılmasıyla yüksek enerjilere ulaşan fotonlar domine eder Bu projenin amacı RXTE and SWIFT uydusunun arşivinden çeşitli kriterlere göre seçilmiş güç tayflarını PROPFLUC ilerleyen salınımlar kodu ile modelleyerek yığılma diskinin sert dönemdeki geometrisini ortaya çıkarıp modellere karşılaştırmaktır Bu modelle diskin iç ve dış yarıçapı elde edilecek disk ve korona arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunulacaktır Bu çalışmaya paralel olarak Chandra ve XMM uydusundan alınacak olan veriler kullanılarak kara delik kaynakları ile Dünya arasındaki tozun kara deliklerin zamansal özelliklerine etkisi incelenecektir

Konu

Almanya nın Bad Honnef kentinde 26 29 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacak Neutron Stars A Cosmic Laboratory for Matter under Extreme Conditions başıklı bir çalıştayda Spin and magnetic field evolution of rotationally powered pulsars başlıklı bir konuşma için desteklenen LINK2 projesi

Konu

Evrendeki yıldızların çoğu ikili bir yıldız sistemine bağlıdır Bir sistemdeki yıldızlardan büyük kütleli olanı evrimini diğerinden daha önce tamamlayarak bir tıkız nesneye beyaz cüce nötron yıldızı veya karadelik dönüşür Bir aşamada evrimini tamamlamamış bileşen eğer küçük kütleli bir yıldız ise kendi eş potansiyel yüzeyini dolduracak kadar şişerek Lagrange noktasından tıkız nesnenin içinde bulunduğu eş potansiyel çukuruna madde aktarmaya başlar Akan madde açısal momentuma sahip olduğundan tıkız nesne etrafında bir disk yapı oluşturur Kütle aktarımı yapılan nesne nötron yıldızı veya karadelik ise diskin iç kısımları çok sıcak olacağından ışımanın büyük bir kısmı X ışını bandında açığa çıkar Bu aşamadaki nesnelere X ışın çiftleri XRB X Ray Binaries denir Nötron yıldızlarının yüksek manyetik alanları olduğundan diskteki madde manyetosfer ile etkileştiği bölgeden manyetik alan çizgileri boyunca hareket ederek manyetik kutuplara yağar Bu kutuplar bakış doğrultumuzdan geçtiğinde bir X ışını atımı görürüz ve bu nesnelere X ışını pulsarı adı verilir Kütle aktarım aşamasında sistemin X ışını parlaklıklığı yüksektir Eğer nötron yıldızı hızlı dönüyor ise merkezkaç bariyerinden dolayı gelen madde yıldızın üzerine düşemez ve bu pervane aşamasında X ışını parlaklığı düşüktür Eğer disk yıldızdan kritik bir uzaklıkta ise disk ile manyetosfer etkileşemez ve bu aşamada nötron yıldızı radyo pulsarı olarak davranır Nötron yıldızı içeren X ışını çiftlerinden bazıları diskteki maddenin birikerek kritik bir sıcaklığa erişildiğinde yıldızın üzerine yeniden kütle aktarımı pervane ve radyo pulsarı aşamalarını ayrıntılı biçimde inceleme olanağı sunar Disk etkileşiminin farklı evreleri disk morfolojisi ile yakından ilişkilidir Yapacağımız çalışmada nötron yıldızı içeren XRB lerden dönme peryodu bilinenler gözlemsel olarak incelenecek ve hem kendi oluşturacağımız hem de halihazırda mevcut modellerle karşılaştırılacaktır X ışın gözlemlerinin analiz sonuçlarından diskin iç yarıçapının evrimi elde edilmeye çalışılacak ve farklı evreler arası geçişlerin X ışını ışık eğrilerindeki ipuçları araştırılacaktır

Konu

nötron yıldızı diskler

Konu

Relativistik Gravitasyon Kuramları

Konu

Sistem biyolojisi

Konu

Genç Nötron Yıldızları

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Nötron yıldızları