PROJELER

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Meydanları konu alan son dönem literatürde meydanların zaman ve mekana bağlı değerlendirmeleri günümüz meydanlarının kullanımı sosyalyaşamdaki yeri ve rolü mekansal kalite değerlendirmeleriyle öne çıkan çalışmalara temellenmektedir Ülkemiz ve özellikle İstanbul kenti özelindeise çoğunlukla tarihi meydanları konu alan ve öncelikli olarak kullanıcı algısı yönüyle değerlendiren araştırmalar çoğunluktadır Bu kapsamda araştırmanın konusu bir kamusal mekan olarak meydanın tanımını kapsamlı kapsayıcı katılımcı bir yöntemle yeniden yapmak hızla gelişen kentseldinamiklerle değişen ve dönüşen meydanların İstanbul kenti özelinde yeri ve rolünü ve geleceğini tanımlayıcı planlama ve tasarım stratejilerinigeliştirmektir

Konu

Araştırma