PROJELER

Konu

Çalışanların azmi firmalar için performansı pozitif yönde etkilemesinden dolayı hep ilgi çeken bir konu olmuştur. Özellikle ön büro elemanları, yani hizmet organizasyonlarında müşteri ile bire bir temas halinde olan çalışanlar göz önüne alındığında, bu çalışanların müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisi olması yüzünden onların işlerini severek ve isteyerek yapıyor olmaları daha da önemli hale gelmektedir. Ancak pazarlama yazınında ön büro elemanlarının çalışma azimlerinin firma yöneticileri tarafından nasıl yönetileceği ve müşterilerin ön büro çalışanlarının azimlerini nasıl değerlendirdikleri incelenmemiştir. Pazarlama yazınında müşterilerin ön büro çalışanlarının çalışmalarını değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler sonucunda o hizmete karşı tutum ve davranış geliştirmeleri çokça incelenmiş ve sonuçları itibariyle ön büro çalışanlarının yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Fakat ön büro çalışanlarının sadece çalışmaları değil aynı zamanda işlerini yaparken ne kadar titiz ve istekli olduklarının da müşteriler tarafından değerlendirildiğini unutmamak gerekir. Bunun sonucuna dair güzel bir örnek işverenlerin “işini seven” ve “azimli” çalışanlar aramalarıdır. Başka bir örnek de çağrı merkezlerinde çalışanların önlerine ayna konulup sürekli gülümsemelerinin sağlanmaya çalışılmasıdır. Müşteriler, iletişim halinde oldukları çalışanları sürekli değerlendirmekte ve bu değerlendirmeler ışığında o hizmete karşı tutum ve davranış oluşturmaktadırlar. Ancak bu mekanizmalar hala net değil ve bu süreçlerin yönetimi konusunda firmalar zorluklar çekmektedirler. Bu araştırmada problem iki parçada incelenecektir. İlk olarak müşterilerin ön büro çalışanlarının öz azmini değerlendirmeleri sonucunda nasıl tepkiler verdikleri araştırılacaktır. İkinci kısımda ise çalışanların öz azmini arttıracak faktörlerin belirlenmesine ve yüksek öz azmin sonuçlarının neler olduğunun araştırılmasına çalışılacaktır. Öz azim ve öz azmi sağlayacak yönetsel araçlar kültürler arasında değişiklik gösterebileceğinden çalışmanın bir sonraki aşamasında hem Türkiye gibi kolektif bir kültür içinde hem de Amerika gibi daha bireysel bir kültür içinde uygulanacaktır.

Konu

Günümüzde İşletmelerde durum analizi yapabilmek müşteri segmentasyonu yaparak müşteri tercihlerini ihtiyaçlarını belirlemek müşteri memnuniyetini ölçmek müşterilerin yaşam stilleri ve tercihlerine uygun ürün tasarlamak ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek işletmelerin geleceğini tahmin etmek ve buna bağlı olarak stratejiler geliştirmek gibi amaçlarla bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörün iyi analiz edilmesi de işletmelerin sektöre göre pozisyon alması açısından oldukça önemli bir makro çalışmadır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Interactive communication with relevant networks of stakeholders and communities, the analysis of pertinent policy areas and concluding recommendations for policies and practice, will be guided by the following four objectives and expected outcomes:To determine the nature, characteristics and impacts of social innovation as key elements of a new paradigm of innovation (strengthen the theoretical and empirical base of social innovation as part of a wider concept of innovation that thoroughly integrates social dimensions)To map, analyse and promote social innovations in Europe and world regions to better understand and enable social innovations and their capacity for changing societiesTo identify and assess success factors of SI in seven particular policy areas, supporting reciprocal empowerment in various countries and social groups to engage in SI for development, working towards Europe 2020 targets and sustainable development (e.g. Millenium Development Goals (MDG))To undertake future-oriented policy-driven research, analyse barriers and drivers for SI develop tools and instruments for policy interventions (SI experimentation, incubation, ‘SI Manual’).

Konu

Social Innovation Driving Force of Social ChangeNATIONAL LEVEL Policy Field Mapping Case Study

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Amerikan Alman ve Türk Reklamlarının Karşılaştırmalı Analizi

Konu

MSI Research Grant 4 1226 Managing Customer Experiences The Effects of Front Line Service Employee Development and Empowerment on Customer Satisfaction and Performance

Konu

Other Customer Effect in Corporate Marketing A Study on Corporate Image and Consumer Company Identification