PROJELER

Konu

döngüsel ekonomi, geri kazanım, termodinamik

Konu

balast suyu dezenfeksiyonu ve saflaştırılması amacıyla inovatif süreç geliştirilmesi ve D-2 standartlarına uyunu

Konu

İzmir bölgesinde yer alan üç adet zeytin yağı işletmelerine temiz üretim etüdü yapılması ve raporlanması.

Konu

strüvit geri kazanımı, çözünürlük kimyası, çevre kimyası

Konu

temiz üretim, çevre kimyası, strüvit geri kazanımı

Konu

temiz üretim ve yeşil verimlilik kapsamında bölgesel farkındalığın artırılması ve pilot bir işletmede saha çalışmasının gerçekleştirilerek raporlanması.

Konu

temiz üretim, geri kazanım

Konu

Temiz üretim, kaynak verimliliği, endüstriyel prosesler

Konu

elektrokimya, membran teknolojiler, PGM metaller

Konu

Temiz üretim, endüstriyel prosesler

Konu

Temiz üretim, Kaynak verimliliği