PROJECTS

Topic

Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides

Topic

Aktif ve veya Pasif Kontrol Uygulanmış Çok Katlı ve Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Kayma Binalarına Giren Deprem Enerjisinin Dağılımı

Topic

Sonlu Farklar Metoduyla Dinamik Yapı Zemin Etkileşim Problemlerinin İncelenmesi

Topic

Tuzla Açıklarında Olası Denizaltı Heyelanının Doğu Marmara Kıyılarındaki Etkilerinin Araştırılması

Topic

Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi