PROJECTS

Topic

Kuzey Anadolu Fayının Marmara Segmentinde Asismik veya Intersismik Deformasyonların Belirlenmesi

Topic

Deformasyon

Topic

Otonom Hidrografik Ölçme Aracı ile Hidrografik Haritaların Üretilmesi

Topic

Düşük Maliyetli OEM tipi GNSS Alıcıları Kullanılarak Tek Frekanslı GPS Alıcı Üretimi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri için Deniz Kadastrosu Modellemesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Atatürk Barajında Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon İzleme Çalışması

Topic

Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması RABİS

Topic

Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması

Topic

OrbView 3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Topic

Deprem öncesi esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA Federal Emergency Management Agency patentli HAZUS HAZARDS US Programının Ulusal Ölçekte HAZTURK Versiyonu Olarak Türkiye için Geliştirilmesi İstanbul için Özel Bir Çalışma

Topic

OEM GPS Sensör Boardlardan Yararlanarak Bir Konum Belirleme Sistemi Oluşturulması ve Jeodezik Ölçmelerde Kullanılması

Topic

WEB Tabanlı Haliç Bilgi Sistemi

Topic

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri Sahasında Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle Heyelan İzleme Çalışması

Topic

Yeni Galata Köprüsü nde Deformasyon Ölçmeleri