PROJECTS

Topic

Fosfojibs Depolama Sahası risk

Topic

Personel taşıyıcı olarak hizmet veren sivil ve askeri taşıtların belirli modellerinde geliştirilmiş katmanlı metal sac veya seramik zırh türleri bulunmaktadır. Mevcut yöntemlerde zırhlama, düzlemsel veya kavisli olarak şekil verilmiş uygun kalınlıktaki bir veya daha fazla katmana sahip levhaların taşıtın korunma gereksinimi olan yüzeylerine üretim aşamasında uygulanması esasına dayanır. Söz konusu uygulamalarda, çelik levha geometrik formu, katmanlı yapısı gibi özellikleri sayesinde, dış etkinin azaltılması, yönlendirilmesi veya tamamen sönümlenmesi ile personel ve taşıtın korunması amaçlandı.Günümüzde kullanılan zırhlama, askeri ve sivil taşıtların belirli modellerinin üretim aşamasında uygulandığından, toplam personel taşıyıcıların ancak sınırlı bir bölümünü oluşturur. Ayrıca, zırhlama yöntemlerinin mevcut tasarımıyla genel olarak mermi gibi yüksek hız ve dar etki alanına sahip balistik etkiler için tasarlanmış olup, buluşa esas teşkil eden patlama gibi etki alanı geniş olan yüksek mekanik ve ısıl etkilere karşı korunum kısıtlı kalmaktadır. Buna ek olarak, ulusal ve uluslararası ölçekli firmalar tarafından üretilmekte olan koruma sistemleri özellikle taşıtların alt yüzeyinde yüksek çapta gelen ısıl ve mekanik şok etkilerine karşı tasarlanmamışlardır. Mevcut taşıt koruma sistemleri düşük şasi yüksekliğine sahip (otomobil vb.) taşıtlar için tasarlanmadığından ancak belirli araç modellerinde uygulanmaktadır. Bunların yanında, söz konusu sistemler malzeme dizilimi ve tasarımı göz önüne alındığında plastik şekil değiştirme kapasitesi düşük olduğundan patlama etkilerine karşı enerji yutulması gereksinimini yeterli düzeyde gerçekleştirememektedir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.