PROJECTS

Topic

Bina stoğu değerlendirmesi, hasargörebilirlik ilişkilerinin geliştirilmesi, hasar olasılık analizi, prim analizi

Topic

Yazılım Geliştirme

Topic

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında betonarme ve yığma binaların risk durumlarının sahada incelenmesi

Topic

Doğal Afetler Sonrası Yapısal Hasar Tespit

Topic

Deprem Mühendisliği

Topic

Deprem Mühendisliği

Topic

Doğal Afetler Sonrası Yapısal Hasar Tespit

Topic

Deprem Mühendisliği

Topic

Deprem Mühendisliği

Topic

Deprem Mühendisliği

Topic

Betonarme Yapıların Değerlendirilmesi

Topic

Afet Yönetimi