CONTACT

 

90-212-2857419
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469
dulekgurgen@itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/dulekgurgen/
http://akademi.itu.edu.tr/en/dulekgurgen/