EDITORSHIP

2 Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı
Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, İstanbul, TÜRKİYE
GÜNAL ERTAŞ. DEMET, ÇORBACI. FİKRET KAMİL, BAYAZIT. NİGAN
Demet Günal Ertaş Editorship Book Editorship Editor