EDITORSHIP

Su ve Atıksu Mühendisliği Cilt II
Su Vakfı, TÜRKİYE
ÖZTÜRK İZZET,GENCELİ NACİYE ESRA
Naciye Esra Ateş Genceli Editorship Book Editorship Editor
Su ve Atıksu Mühendisliği Cilt I
Su Vakfı, TÜRKİYE
ÖZTÜRK İZZET,GENCELİ NACİYE ESRA
Naciye Esra Ateş Genceli Editorship Book Editorship Editor