EDITORSHIP

Su ve Atıksu Mühendisliği Cilt I
Su Vakfı, TÜRKİYE
ÖZTÜRK İZZET,GENCELİ NACİYE ESRA
Naciye Esra Ateş Genceli Editorship Book Editorship Editor
Su ve Atıksu Mühendisliği Cilt II
Su Vakfı, TÜRKİYE
ÖZTÜRK İZZET,GENCELİ NACİYE ESRA
Naciye Esra Ateş Genceli Editorship Book Editorship Editor