EDITORSHIP

İTÜ 10 Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu 96 Bildiriler Kitabı
İTÜ Çevre Müh. Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE, 7 Haziran 2006
Hüseyin Erdem Görgün Editorship Other Editorship Editor
2 Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul, TÜRKİYE, 4 Aralık 1997
Hüseyin Erdem Görgün Editorship Other Editorship Editor
İTÜ 5 Endüstriyel Kirlenme Kontrolu Sempozyumu 96 Bildiriler Kitabı
İTÜ Çevre Müh. Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE, 25 Eylül 1996
Hüseyin Erdem Görgün Editorship Other Editorship Editor
Major Industrial Risk Prevention and Implementation of the SEVESO II Directive
TÜSSİDE Facilities
Hüseyin Erdem Görgün Editorship Other Editorship Editor