PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Projenin amacı mikroalglerin biyodizel üretim potansiyellerinin ve azot fosfor giderim proses verimlerinin saptanmasıdır Buna bağlı olarak ilgili kinetiklerin elde edilmesi laboratuvar şartlarında uygun reaktör konfigürasyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Yer altı suyu