EDITORSHIP

Journal of Nuclear Science, Vol 8. No.2, 2021
Ankara Üniversitesi, 21 Nisan 2022
YÜCEL HALUK, HEIDARI A, KAŞKAŞ AYŞE, ÇAKAL GAYE ÖZGÜR, REYHANCAN İSKENDER ATİLLA, TOMBAKOĞLU MEHMET, BADAWI MOHAMED SALEM, KARADAĞ MUSTAFA, POLYMERİS GEORGE, KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM, JOVONOVİC SLOBODON, AŞLAR ENGİN, YILMAZ OSMAN, SAFRAN SERAP, AKYÜREK SERAP, OZANSOY AYSUHAN, SAYGI BAHADIR, ÖZTÜRK HASAN SERDAR, ÜNÜVAR NECDET, JAWORSKI GRZEGORZ, OLĞAR TURAN, ERTÜRK SEFA, EKDAL KARALI ELÇİN, ŞAHİN DR EDA, ŞAHİN EDA, ŞAHİN EDA, SICILIANO MARCO, SICILIANO MARCO
Journal of Nuclear Sciences, Vol. 6, No. 1, 2019
Ankara Üniversitesi, 1 Ocak 2019
YÜCEL HALUK,POLYMERİS GEORGE,MERİÇ NİYAZİ,İBİŞ ERKAN,YILMAZ OSMAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,KARADAĞ MUSTAFA,KAŞKAŞ AYŞE,TOMBAKOĞLU MEHMET,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,BOZTOSUN İSMAİL,HEIDARI ALI,BADAWI MOHAMED SALEM,JOVONOVİC SLOBODON
Journal of Nuclear Sciences
Ankara Üniversity, Ankara, TÜRKİYE, 31 Aralık 2018
MERİÇ NİYAZİ,YÜCEL HALUK,POLYMERİS GEORGİOS S,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,BADAWI MOHAMED SALEM,BADAWI MOHAMED SALEM,KARADAĞ MUSTAFA,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,JOVANOVIC SLOBODAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship
JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCES
Ankara University, 1 Ocak 2018
YÜCEL HALUK,POLYMERİS GEORGE,MERİÇ NİYAZİ,İBİŞ ERKAN,KARADAĞ MUSTAFA,YILMAZ OSMAN,JOVONOVİC SLOBODON,KAŞKAŞ AYŞE,ÇAKAL GAYE ÖZGÜR,ALİ HEDARI,TOMBAKOĞLU MEHMET,KARALI TURGAY,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM
Journal of Nuclear Sciences
Ankara Universitesi, 1 Ocak 2017
YÜCEL HALUK,POLYMERİS GEORGE,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,ÇAKAL GAYE ÖZGÜR,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,BADAWİ SALEM,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,BİRGÜL ÖZLEM,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,KARALI TURGAY,JOVANOVİC SLOBODAN
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
Ankara University, 1 Ocak 2016
HEİDARİ ALİREZA,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,SALEM BADAWİ MOHAMED,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,JOVANOVİC SLOBADAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
Ankara University
ENGİN BİROL,KAŞKAŞ AYŞE,ŞAHİNER EREN,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,KARALI TURGAY,POLYMERİS GEORGE S
Journal of Nuclear Sciences
Ankara University
YÜCEL HALUK,BOZTOSUN İSMAİL,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
Ankara Universitesi
YÜCEL HALUK,KAŞKAŞ AYŞE,MERİÇ NİYAZİ,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,KARADAĞ MUSTAFA,YILMAZ OSMAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HEIDARİ AE,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,BADAWI MOHAMED SALEM,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,JOVANOVIÇ SLOBODAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editorial Board Membership
Journal of Nuclear Sciences
Ankara University, Ankara, TÜRKİYE
YÜCEL HALUK,MERİÇ NİYAZİ,POLYMERIS GS,KAŞKAŞ AYŞE,HEİDARİ A ,,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,SALEM BADAWI MOHAMED,KARADAĞ MUSTAFA,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK ÖZLEM,JOVANOVIC SLOBODAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
Ankara University
YÜCEL HALUK,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship Editor
Journal of Nuclear Sciences
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HEIDARI AE,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,BADAWI MOHAMED SALEM,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM,JOVANOVIC SLOBODAN,KARALI TURGAY
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship
Journal of Nuclear Sciences
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HEIDARI A,KAŞKAŞ AYŞE,ENGİN BİROL,İBİŞ ERKAN,REYHANCAN İSKENDER ATİLLA,BOZTOSUN İSMAİL,TOMBAKOĞLU MEHMET,BADAWI MOHAMED SALEM,KARADAĞ MUSTAFA,MERİÇ NİYAZİ,YILMAZ OSMAN,KÜÇÜK NURİYE ÖZLEM
İskender Atilla Reyhancan Editorship Journal Editorship