PROJECTS

Topic

Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Projelerini Destekleme Programı 1001

Topic

Radyasyon teknolojisi

Topic

Reaktör güvenlik sistemlerinin, yakıt ölçme taşıma ve saklama sistemlerinin ve yardımcı laboratuar donanımlarının tasarım, üretim ve entegrasyonu

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı ve prototip üretimi planlanmıştır

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Edirne ili ve çevresinin doğal radyoaktivitesinin ölçülmesi

Topic

Nükleer teknikleri kullanarak kargolarda tehlikeli madde tayini içini prototip cihaz geliştirilmesi

Topic

Hızlı nötron üreteçini kullanarak hacimsel malzemede hidrojen tayini

Topic

Kısa yarıömürlü nüklidlerin formasyon tesir kesitlerinin ölçümü

Topic

Nükleonların spine bağlı yapı fonksiyonlarının ölçümü