PROJECTS

Topic

İstanbul’da bireylerin risk algılama düzeylerinin incelenmesi, risk algı düzeylerindeki farklılaşmanın nedenlerinin tanımlanması ve risk algısının afet etkilerinin azaltımında bir araç olarak kullanımına yönelik önerilerin geliştirilmesi

Topic

Uluslararası yürütücü ve akademisyenlerden oluşan bir eğitmen grubu ile kentlerin yönetiminde verimlilik, sürdürebilirlik ve esneklik konularının eğitiminin farklı disiplinler açısından araştırılarak eğitiminin verilmesi.

Topic

Producing a toolkit highlighting best practices in parklet design and implementation, and preliminary mapping for alternative parklet sites in Los Angeles, California

Topic

Assembling a panel data set of the American Housing Survey from 1990-2007 in order to evaluate a number of questions about housing values and travel behavior in the metropolitan areas of the United States

Topic

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Topic

Prizren Belediyesi Gelişme Planı

Topic

“Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi” kapsamında “Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında kentsel tasarım, mimari tasarım, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon gibi avan proje konularında tasarım kriterlerinin saptanması ve derlenmesi işi

Topic

Kentsel dönüşümde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirme (Proje kodu: S0539.01.01)