PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Sürdürülebilir su yönetimi için AB Su Çerçeve Direktifi’nde de vurgulandığı üzere en uygunölçeğin “havza” olduğu tüm dünyada kabul görmüştür. İstanbul Metropolü’ne ilave su sağlayanBüyük Melen Havzası’ndaki su kaynaklarının daha sistematik ve planlı olarak yönetilmesiamacıyla “BÜYÜK MELEN HAVZASI BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ” isimli 39350 Nolu İTÜBAP Projesi Aralık 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında disiplinlerarası çalışan bir ekip tarafındanyürütülmüştür.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

TAGEM-TSKAD-14-A13-P05-03 Nolu TAGEM Projesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Depremde zarar gören şehirlerin Depremde zarar gören binaların tesbiti

Topic

Uydu görüntülerinin GPS verileri kullanılarak geometrik doğruluğunun araştırılması

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Tarihi binaların belgelenmesi

Topic

Uydu görüntülerinden elde edilen üç boyutlu verilerin doğruluğunun araştırılması

Topic

Filyos havzasının ilcelenmesi

Topic

Rize ili afet yönetimi projesi

Topic

Coğrafi Verilerin standartlarının belirlenmesi

Topic

Depremde zarar gören şehirlerin uydu görüntü verileri ile tesbiti