PROJECTS

Topic

Bir yapının verimli bir şekilde işletilmesi için, projenin tasarım ve inşaat aşaması ile ilgili bilgilerinin işletme aşamasına etkin bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Pratikte, bu veri aktarımı etkin bir şekilde gerçekleştirilememekte ve tesis yönetiminde yüksek maliyetlerle ve müşteri memnuniyetsizliği ile karşılaşılmaktadır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) bir yapıya ait geometrik ve fonksiyonel bilgilerinin proje yaşam döngüsü boyunca dijital olarak temsil edilmesini içeren yeni bir yaklaşımdır. Tasarım ve inşaat aşamalarında BIM yaklaşımın kullanılması yaygınlaşsa da, bu aşamalarda BIM modelinde toplanan bilginin işletme aşamasına etkin ve zahmetsiz bir şekilde aktarılması yönünde bazı engeller vardır. Öncelikle, BIM modelinin proje yaşam döngüsü boyunca kullanılmasının faydası birçok çalışmada ortaya konsa da, işletme aşamasında kullanımı için gereksinimleri belirleyen çalışmalar yetersizdir. Bunun yanı sıra, literatürde BIM modelindeki bilgilerin tesis yönetimi için kullanımı ile ilgili başvurulan yöntemler, yaşanan sorunlar ve getirilen çözümler konusunda bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluktan yola çıkarak projenin amacı, inşaat projelerinin tasarım ve inşaat aşamalarına ait bilgilerinin BIM modeli yardımıyla işletme aşamasına etkin bir şekilde aktarılması ve tesis yönetiminde kullanılması için gereksinimlerin belirlenmesi, karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve geliştirilebilecek yaklaşımlar hakkında önerilerde bulunulması olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda literatürdeki mevcut çalışmalar incelenecek ve örnek bir uygulama yapılarak BIM modelinde yer alan bilgilerin işletme aşamasına aktarılması ile ilgili gereksinimler, yaşanan zorluklar ve getirilen çözümler doğrultusunda önerilerde bulunulacaktır. Çalışmanın birinci katkısı, işletme aşamasında tasarım ve inşaat aşamalarında oluşturulan BIM modelinden bilgi aktarımı konusunda gereksinimlerin ve yaşanan problemlerin tespit edilmesidir. Çalışmanın ikinci katkısı ise, işletme aşamasında etkin bir bilgi aktarımı ve tesis yönetimi için bir yaklaşım önerilmesidir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.