PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Kahramanmaraş il merkezindeki atıkların karakterizasyonunun belirlenmesi.

Topic

Tekırdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, tasınması ve bertarafını iceren atık yönetimi sisteminin farklı alternatifler ile değerlendirilmesi, fizibilitesinin yapılması ve en uygun alternatifin secimi konusunda beledıyeye bilimsel ve teknik destek verilmesi