PROJECTS

Topic

Teknoloji ve insan iletişiminin artmasıyla birlikte bilişim ve bilgi teknolojileri konusunda son yıllarda ciddi ilerlemeler yapılmıştır Bu proje ile bilgisayar mühendisliği bilişim alanında İstanbul Teknik Üniversitesi nin sahip olduğu insan kaynağı ve altyapısına yönelik kapasite ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerle birlikte yerel yetkinlik ve ihtiyaçları da dikkate alan beş yıllık bir Ar Ge strateji belgesinin hazırlanması hedeflenmektedir

Topic

Proje kapsamında 5G ve sonrası için mobil haberleşme ağlarında kullanılabilecek dalga şekli analizlerine ilişkin iş paketi yürütülmüş ve ayrıca tüm projenin koordinatörlüğü görevi üstlenilmiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Güvenilir İnternet servisleri için otonom kontrolInternet Sayfası http www cost eu COST Actions ict IC1304

Topic

Akıllı şehirlerde nesnelerin interneti kurulumları için akıllı güvenli ve uygun fiyatlı sanal programlanabilen arayüzlerin geliştirilmesi Internet sayfası http http vital iot eu

Topic

Tübitak-CNRS(Fransa) ikili işbirliği projesidir.TÜBİTAK ve CNRS tarafından desteklenen 102E037 nolu proje optik ağlarda kullanılan optik çoğuşma anahtarlama (optical burst switching) teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Optik çoğuşma anahtarlama teknikleri ve başarımları incelenmiş, optik çoğuşma anahtarlama ortamına gelen trafiğin oluşturduğu çoğuşmaların yapısı, özellikleri ve girişlere uygulanan IP paket trafiğinin yapısındaki değişimler gözlenmiştir. Optik çoğuşma anahtarlama tekniklerinin karşılaştırılmasında kullanılacak ölçüt konusunda önerilerde bulunulmuş ve gerekçeleri gösterilmiştir.

Topic

Asynchronous Transfer Mode (ATM) ağlarında kullanılan anahtarların heterojen trafik altında daha iyi performans gösterebilecekleri anahtar ağlarının geliştirilmesi. Proje No: EEEAG-242