PROJECTS

Topic

Tarihi Yapıların Belgelenmesinde Fotogrametri Verisi Kullanılarak Yapı Bileşenlerinin Modellenmesine Yönelik Hesaplamalı Yöntemler Geliştirilmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Projede, yapım bilgisinin biçim tasarlamaya etkisi hesaplamalı tasarıma yönelik bir kurallar bütününe dönüştürülerek, Selçuklu mimarisinden taş geometrik bezeme örneği üzerinden incelenmiştir. Literatürde örüntüler için tanımlı yapım bilgisi sınırlıyken, geometrik özellikleri ile ilgili kapsamlı bilgiye ulaşmak mümkündür. Derlenen bilgiler ışığında seçilen örneklemin kurallarının çıkartılması, yapım gramerlerinin oluşturulması ve esasına uygun malzeme ve tekniklerle sayısal üretim araçları kullanılarak üretimi gerçekleştirilmiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje 01.11.2014 ve 01.11.2016 tarihleri arasında yürütülmüş, sonuç değerlendirme raporu ilgili makamlarca 23.02.2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.