EDITORSHIP

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TÜRKİYE
ÖZLÜDEMİR MUSTAFA TEVFİK
Mustafa Tevfik Özlüdemir Editorship Journal Editorship Editorial Board Membership