PROJECTS

Topic

Geoit Modelleme

Topic

Troposferik Modelleme

Topic

Uluslararası COST programı kapsamında desteklenen 112Y350 numaralı proje GNSS tekniği kullanılarak hava tahminlerine altlık oluşturacak yoğuşabilir su buharı miktarının belrlenmesi konusuna odaklanmıştır

Topic

İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı,İTÜ Araştırma Projesi, No: 2005/3123,