PROJECTS

Topic

Artırılmış Gerçeklik Destekli Deniz Seyir Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

Topic

TOPO25 Veri Tabanı için Semantik Veri modelinin Kurulması Uygulamalı Araştırma

Topic

3B Topografya ve Kent Veri Modelinin türkiye Şartlarına Uygun Olarak Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Topic

Eskişehir Riskli Alan Projesi

Topic

Trafik Kaza Tahmin Modelleri

Topic

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Topic

Erzurum ilinde Trafik Kazalarının Analizi yapılmıştır.

Topic

Karadeniz Bölgesi Su kirliliğinin getireceği sorunsallar