PROJELER

Konu

Bu projede enerji bitkileri ile carbon tutumu yüksek bir peyzaj dokusu oluşturulması ve dere içi bitkileri ile su arıtma tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada C4 bitkileri ile biyokütle elde edilmesi konusunda peyzaj alanlarının kullanılması öngörülmektedir. Bu kapsamda farklı bitki türlerinin potansiyelleri modellenmiştir.Ayrıca dere debisinin sezonsal hareketini gözeten bir bitkilendirme ile suyun arındırılmasına yönelik bitki denemeleri yapılmıştır. Arıtma potansiyeli yüksek bitkiler belirlenmiştir. Bunların yetişme özellikleri ve fiziksel özellikleri gözlemlenmiş ve raporlanmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü

Konu

Önerilen araştırma Türkiye de anma kültürü anma biçimleri ve anıtlaştırma yollarının mekansal temsiliyetinin incelenmesine ilişkindir Mekansal temsil dillerinin ve yollarının zaman bağlamında nasıl kurgulandığının incelenmesi ve sistematik bir şekilde ortaya konularak görselleştirilmesi yeni dillerin açığa çıkarılıp görünür kılınması ve tüm bu farklı temsiliyetlerin kentsel açık alan kullanımı ve kullanıcıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi araştırmanın hedefleridir