PROJELER

Konu

Dar Gelirli Kesime Altyapısı Hazır Arsa Sunumu

Konu

Istanbul Metropoliten Alanında katı atık depolama alanlarının çevresel adalet paradigması çerçevesinde incelenmesi

Konu

Sürdürülebilir Gelişme Kavramında Temiz Enerjinin Rolü ve Toplumsal Kabulü