PROJELER

Konu

Galvanizli Hurdalarda Çinkonun Geri Kazanımı

Konu

Bor İçeren Yerli Hammaddelerden CaB6 Üretimi ve Magnezit Tuğlalarda Deoksidan Olarak Kullanılması

Konu

Atık Rodyum Kaplama Çözeltilerinden Çinkoyla Sementasyon Yapılarak Rodyum Geri Kazanımı

Konu

Cila Ramatlarından Altın Geri Kazanımı ve Optimizasyonu

Konu

İkincil Çelik Üretiminde Kükürt Giderme ve Çelik Kalitesi

Konu

Yerli Kaynaklardan Çinko Borat Üretimi ve Yanmaz Kablo İmalinde Kullanılması

Konu

Titanyum Diş İmplantların Özelliklerinin İyon Nirürleme ile Geliştirilmesi

Konu

Rodyum Ramatlarından Rodyum Geri Kazanımı ve Optimizayonu

Konu

316L ÇELİK MALZEMİNEN FARKLI KESME YÖNTEMLERİ İLE KESİLME VE TAVLANMA İŞLEMİNİN KARAKTERİZASYONU

Konu

Hurda Kurşun Asit Akümülatürlerin Değerlendirilmesi

Konu

Sol Jel Yöntemi ile Katkılı ve Katkısız Titanyum Dioksit Tozlarının Sentezlenmesi

Konu

Soy Metal İçeren Çözeltilerin Bitkisel Atıklarla İşlenmesi

Konu

Hidrometalurjik Yöntemlerle Bakır Kimyasalları Üreten Tesislerden Çıkan Bakır İçerikli Atık Suların İyon Değişimi Metodu İle Temizlenmesi