DUYURULAR

 • TUBITAK 3001 Project – Graduate Research Assistantship Position

  TUBITAK 3001 Projesi – Lisansüstü Araştırmacı Bursiyer Pozisyonu

  "Veri Merkezlerinin Soğutma Optimizasyonu İçin Klima Baypas Yönteminin CFD Analizi Ve Ekonomik Değerlendirmesi" başlıklı TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında lisansüstü öğrenciler için burs imkanı bulunmaktadır.

  Burs miktarı öğrenci başına aylık 1800 TL'dir.

  Sorumluluklar

  Aday bursiyer CRAH bypass yönteminin enerji optimizasyonu ve ekonomik analizi için CFD ve indirgenmiş modeller geliştirecek ve kullanacaktır. Adayın haftalık araştırma toplantılarına aktif katılım göstermesi, proje çalışmalarıyla ilgili ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. 

  Gerek şartlar

  • Kayıtlı lisansüstü öğrencisi olmak (YL veya Doktora)
  • Makina mühendisliği ve benzeri alanda eğitim almış olmak
  • Matlab konusunda ileri seviyede kullanım becerisine sahip olmak
  • ANSYS Fluent ve ağ oluşturma yazılımlarının kullanımına yönelik yecrübe sahibi olmak

  Tercihler

  • Tam zamanlı katılım ve başka herhangi bir proje/işte çalışmamak.
  • Veri merkezleri, soğutma sistemleri, modelleme ve optimizasyon araçlarıyla ilgili tecrübe sahibi olmak.
  • Ekonomik analiz hakkında tecrübe sahibi olmak.

  1